Всички права запазени | This template is made with by Colorlib

До изборите остават:

Какво успяхме да изпълним през мандат 2019-2023г.

Акценти

Какво успяхме да изпълним в община Ботевград през мандат 2019 – 2023 г.


 • ◘ Финансовите отчети на община Ботевград за 2019г., 2020г., и 2021г. са заверени от Сметната палата без резерви.
 • ◘ Над 878 855 лева от собствени средства на община Ботевград са вложени в създаване, подобрение и развитие на социалните услуги;
 • ◘ 5 100 000 лв. са инвестирани в модернизацията на общинската болница;
 • ◘ 238 бр. камери следят за сигурността на жителите на община Ботевград;
 • ◘ 624 000 лева изплатени в рамките на Тристепенното подпомагане намлади семейства в Община Ботевград
 • ◘ 1 727 552 лева от собствени приходи на община Ботевград са отпуснати за подпомагане дейността на спортните клубове
 • ◘ Повишаване на енергийна ефективност на 5 публични и 17 многофамилни жилищни
 • ◘ Реализиране на проекти с европейско и националнофинансиране в различни сфери на дейност, са инвестирани средства в размер на: 39 465 486 лв.;
 • ◘ Одобрените проекти по Плана за възстановяване и устойчивост са на стойност 8 142 352 лева;
 • ◘ Проекти в процес на оценяване по Плана за възстановяване и устойчивост наобща стойност 50 452 042 лева
 • ◘ Над 370 000 лева за културни събития в Община Ботевград
 • ◘ Над 107 000 лв. от собствени приходи за сценични костюми и подпомагане на читалищната дейност

Как подобрихме градската среда

 • ◘ „Преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград“ на обща стойност 570 900,00 лева
 • ◘ „Преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград“, на обща стойност 570900,00 лв.
 • ◘ Обособяване на детски кът за деца на служители на община Ботевград
 • ◘ Обособихме Център за обществена подкрепа “ЦОП”
 • ◘ Ремонт на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, на обща стойност 932 821.31 лв.
 • ◘ Ремонт в сградата и около сградата на кметство и НЧ „Слънце 1929” - село Липница на стойност - 47 000лв.
 • ◘ Текущ ремонт покрива на сградата на Кметство и НЧ „Христо Ботев” - село Краево – 40 000 лв.
 • ◘ Текущ ремонт покрива на сградата на Кметство и НЧ „Просвета 1927“ - село Гурково – 48 500 лв.
 • ◘ Ремонт на покрива на сградата на Кметство и читалище на стойност 47 635 лв.
 • ◘ Подобряваме спортната инфраструктура
  •     ◘ Стадион „Христо Ботев“
  •     ◘ Стадион „Герена“
  •     ◘ „Изграждане на мини футболно игрище в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград“, на обща стойност 173 106 лв
  •     ◘ Изграждане на мини футболно игрище – ж.к. Саранск, гр. Ботевград
  •     ◘ Изграждане на мини футболно игрище – с. Литаково
  •     ◘ Изграждане на мини футболно игрище – с. Новачене
 • ◘ Санирани сградите на кметствата в селата Врачеш, Скравена, Литаково и Елов дол

Как подобрихме ВиК инфраструктурата

 • ◘ Новоизградена и рехабилитирана водопроводна мрежа в община Ботевград
  •     ◘ гр. Ботевград - 11км
  •     ◘ с. Трудовец - 13км
  •     ◘ с. Скравена - 11км
  •     ◘ с. Литаково - 18км
  •     ◘ с. Новачене - 11км
  •     ◘ с. Липница - 4км

Какво инвестирахме в селата на Община Ботевград


 • Основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Врачеш
  •     ◘ Рехабилитация на участък от път Ботевград - Витиня - Врачеш - Врачешки манастир“ - ЕТАП I – 2500м.– стойност – 1 614 118 лв.
  •     ◘ В процес на изграждане е велоалея от гр. Ботевград до с. Врачеш
  •     ◘ Подмяна на 140 м. водопровод и полагане на 2050 кв. м. асфалт на ул. „Шипка“
  •     ◘ Ремонт на асфалтово покритие по част от ул.„Трети Март“
  •     ◘ Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Трети Март“
  •     ◘ Дейности по асфалтополагане са осъществени по ул. „Витиня“, ул. „Гурко“, ул. „Извор“, ул. „Горски пътник“, ул. „Дунав“, ул. „Малинка“, ул. „3 март“.
  •     ◘ Почистване на 450 м. от коритото на река Чешковица – след Маргински мост

 • Основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Трудовец
  •     ◘ „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец - етап 1
  •     ◘ Изградихме велоалея от с. Трудовец до гр. Ботевград
  •     ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Спортна среща”
  •     ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Дунав”
  •     ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Любен Каравелов”
  •     ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Драган Черния”
  •     ◘ Подмяна водопровод, асфалтиране и полагане на пътни ивици на ул. „Огоста”
  •     ◘ Подмяна водопровод, асфалтиране и полагане на пътни ивици на ул. „Ивайло”
  •     ◘ Цялостна подмяна на отоплителната инсталация на ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец.
  •     ◘ Изграждане на канализация и водопровод ул. Бистрица
  •     ◘ Ремонт на парковото пространство и изграждане на детска площадка между ул. Любен Каравелов и ул. Ал. Стамболийски

 • Основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Новачене
  •     ◘ Реконструкцията на цялата водопроводна мрежа на стойност 1 951 422,88 лв
  •     ◘ „Ремонт и реконструкция на Детска градина „Зора“ в село Новачене“, на стойност 308 911.00 лв.
  •     ◘ Изграждане на мини футболно игрище – с. Новачене
  •     ◘ Почистени 850 м. от коритото на река Новаченка

 • Основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Литаково
  •     ◘ Реконструкция на водопроводна мрежа в селото на два етапа при изградени 18 740 м водопровод на стойност 1 920 290,60 лв.
  •     ◘ „Изграждане на нова сграда на ДГ „Здравец“, с. Литаково, общ. Ботевград“ на стойност 285 000,00 лв.
  •     ◘ Изграждане на мини футболно игрище – с. Литаково
  •     ◘ Изграждане на канализация по ул. „Спас Соколов“ за 27 992 лв.
  •     ◘ Изграждане на детска площадка с място за отдих 200 м2 в УПИ I,кв. 74 по плана на село Литаково за сумата от 46 909 лв.

 • Основни и текущи ремонти в инфраструктурата на с. Скравена
  •     ◘ Втори етап от реконструкция на водопроводната мрежа в селото – изграден е общо 11 342м водопровод
  •     ◘ "Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ в Детска градина „Детелина“, с. Скравена, на обща стойност 394 974,00 лв.
  •     ◘ Ремонт на отоплителна система, санитарен възел в НЧ „19-ти февруари 1906“ – с. Скравена
  •     ◘ Изграждане на канализация (261 м) по ул. „Атанас Събков“ и „Капитан Димитров“, където са вложени 48 744 лв.
  •     ◘ Изграждане на канализация (156 м) по ул. „Лазар Георгиев“ – 36 047 лв.
  •     ◘ Реконструкция на моста, свързващ селото и вилната зона на стойност 127 520 лв.
  •     ◘ Основен ремонт и озеленяване на пл. “ХристоБотев” и тротоарно пространство при кметството в с. Скравена на стойност 774 000лв.
  •     ◘ Ремонт на фасадите на Медицинска служба и прилежащ тротоар - 60 000 лв.
  •     ◘ Почистване на реките Бебреш и Церовица
  •     ◘ Ремонт на оградата на манастир Св. Николай Чудотворец на стойност 45 438 лв.
Вижте и нашата листа за общински съветници
Към Листата