Всички права запазени | This template is made with by Colorlib

До изборите остават:

ТРУДОВЕЦ

Какво реализирахме през мандат 2019-2023

Основни инфраструктурни приоритети за мандат 2023-2027

Програмата на ПП МИР за управление на село Трудовец през периода 2023 – 2027 г. отразява виждането на кандидатите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници: че община Ботевград трябва да продължи да се развива като една модерна българска и европейска община, която да предоставя всички необходими условия


 • ◘ Етап 2 на проект за подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура в Трудовец
 • ◘ Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част (основен ремонт на центъра пред читалището);
 • ◘ Основен ремонт на общински пътища и улици, включващ подмяна на тротоарна настилка и цялостно ново асфалтиране
 • ◘ Цялостна подмяна на уличното осветление в Трудовец с енергоефективни ЛЕД осветители.
 • ◘ Модернизация на ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец
 • ◘ Ремонт и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Здравец"
 • ◘ Основен ремонт на пътя за местнот "Поп Нако" и превръщането и в туристическа дестинация"
 • ◘ Въвеждане мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство Трудовец
 • ◘ Изграждане на младежки център в сградата на читалището
 • ◘ Етап 2 от газификацията на вилна зона Лозята с. Трудовец

За изпълнението на тези цели е особено необходимо да се запази коректният модел на управление на общината, който бе изграден в последните осем години и да се надгражда постигнатото във всяка една сфера от обществено-икономическия живот.

Общинският съвет и Общинската администрация, трябва да функционират и да си взаимодействат по начин, който в максимална степен гарантира прозрачното управление на публичните ресурси така, че да се постигне задоволяване потребностите на възможно най-голяма част от населението чрез подобряване на благосъстоянието и жизнената среда в Трудовец.

Как подобрихме градската среда

 • ◘ Изградихме велоалея от с. Трудовец до гр. Ботевград
 • ◘ Цялостна подмяна на отоплителната инсталация на ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец.
 • ◘ Цялостна подмяна на покрива на салона на ДГ "Здравец" с. Трудовец.
 • ◘ Ремонт на парковото пространство и изграждане на детска площадка между ул. Любен Каравелов и ул. Ал. Стамболийски
 • ◘ Ремонт на парковото пространство и изграждане на детска площадка между ул. Панчовска и ул. Хаджи Димитър
 • ◘ Ремонт на парковото пространство и изграждане на детска площадка между ул. Републиканска и ул. Славянска
 • ◘ Ремонт на парковото пространство, изграждане на детска площадка и мини спортна площадка в мини парк "Торището"
 • ◘ Ремонт и облагородяване на пространство на изворните чешми "Петеля" и "Недковец"
 • ◘ Цялостна подмяна на улично осветление с лед осветителни тела: ул Панчовска, ул. Цар Симеон, ул. Трети Март, ул. Ал. Стамболийски, ул. Републиканска

Как подобрихме ВиК инфраструктурата

 • ◘ „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец - етап 1
 • ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Спортна среща”
 • ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Дунав”
 • ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Любен Каравелов”
 • ◘ Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Драган Черния”
 • ◘ Подмяна водопровод, асфалтиране и полагане на пътни ивици на ул. „Огоста”
 • ◘ Подмяна водопровод, асфалтиране и полагане на пътни ивици на ул. „Ивайло”
 • ◘ Изграждане на канализация и водопровод ул. Бистрица

Вижте и нашата листа за общински съветници
Към Листата