Всички права запазени | This template is made with by Colorlib

До изборите остават:

НОВАЧЕНЕ

Какво реализирахме през мандат 2019-2023

Основни инфраструктурни приоритети за мандат 2023-2027

Програмата на ПП МИР за управление на село Новачене през периода 2023 – 2027г. отразява виждането на кандидатите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници: че община Ботевград трябва да продължи да се развива като една модерна българска и европейска община, която да предоставя всички необходими условия


 • ◘ Основен ремонт на общински пътища и улици, включващ подмяна на тротоарна настилка и цялостно ново асфалтиране
 • ◘ Цялостна подмяна на уличното осветление в Новачене с енергоефективни ЛЕД осветители.
 • ◘ Почистване на речните корита.
 • ◘ Въвеждане мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "Васил Левски".

За изпълнението на тези цели е особено необходимо да се запази коректният модел на управление на общината, който бе изграден в последните осем години и да се надгражда постигнатото във всяка една сфера от обществено-икономическия живот.

Общинският съвет и Общинската администрация, трябва да функционират и да си взаимодействат по начин, който в максимална степен гарантира прозрачното управление на публичните ресурси така, че да се постигне задоволяване потребностите на възможно най-голяма част от населението чрез подобряване на благосъстоянието и жизнената среда в Трудовец.

Как подобрихме градската среда

 • ◘ Изградихме мини футболни игрище в с. Новачене
 • ◘ Ремонт и реконструкция на Детска градина "Зора"
 • ◘ Ремонт на Железния мост над река Рударка

Как подобрихме ВиК инфраструктурата

 • ◘ Реконструкцията на цялата водопроводна мрежа в с. Новачене
 • ◘ Подменени водопровод и сградни водопроводни отклонения по улиците: „НиколаВапцаров”, „Петко Войвода”, „Георги Бенковски” и „Паисий Хилендарски”.
 • ◘ Доставка на НСТК за трошенокаменни настилки на път към местността „Свети Илия
 • ◘ Почистихме 850 м от коритото на река Новаченка
 • ◘ Ремонт на оградата на църква "Успение Богородично"

Вижте и нашата листа за общински съветници
Към Листата