Всички права запазени | This template is made with by Colorlib

До изборите остават:

СКРАВЕНА

Какво реализирахме през мандат 2019-2023

Основни инфраструктурни приоритети за мандат 2023-2027

Програмата на ПП МИР за управление на село Скравена през периода 2023 – 2027 г. отразява виждането на кандидатите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници: че община Ботевград трябва да продължи да се развива като една модерна българска и европейска община, която да предоставя всички необходими условия


 • ◘ Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част (основен ремонт на центъра пред читалището);
 • ◘ Основен ремонт на общински пътища и улици, включващ подмяна на тротоарна настилка и цялостно ново асфалтиране
 • ◘ Цялостна подмяна на уличното осветление в Скравена с енергоефективни ЛЕД осветители.

За изпълнението на тези цели е особено необходимо да се запази коректният модел на управление на общината, който бе изграден в последните осем години и да се надгражда постигнатото във всяка една сфера от обществено-икономическия живот.

Общинският съвет и Общинската администрация, трябва да функционират и да си взаимодействат по начин, който в максимална степен гарантира прозрачното управление на публичните ресурси така, че да се постигне задоволяване потребностите на възможно най-голяма част от населението чрез подобряване на благосъстоянието и жизнената среда в Трудовец.

Как подобрихме градската среда

 • ◘ Основен ремонт и озеленяване на пл. ,,Христо Ботев” и тротоарнопространство при кметството в с. Скравена на стойност 774 000 лв.
 • ◘ Ремонт на читалищната сграда, където се развива библиотечна и културно-масова дейност за 7 394 лв.
 • ◘ Извършени ремонтни дейности в ДГ "Детелина" на обща стойност 394 974 лв.
 • ◘ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметствос. Скравена на стойност 137 458 лв.
 • ◘ Извършени ремонтни дейности (подмяна на покрив и саниране) в Здравна служба с. Скравена на стойност 116 800лв
 • ◘ Вътрешни ремонти в Здравна служба по проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград“ на стойност 115 725 лв.
 • ◘ Авариен ремонт на моста, свързващ селото и вилната зона "Лозята" на стойност 127 520 лв.
 • ◘ Благоустрояване в манастир "Св. Николай Мирликийски Летни” с. Скравена на стойност - 45 438 лв.
 • ◘ Ремонт на църквата "Св. Св. Козма и Дамян" в с. Скравена на стойност - 58 800 лв.
 • ◘ Изграждане на съблекални и ограда на футболен стадион в с. Скравена

Как подобрихме ВиК и пътна инфраструктурата

 • ◘ Втори етап от реконструкция на водопроводната мрежа в селото – изграден е общо 11 342 м водопровод настойност – 1 509 650 лв.
 • ◘ Изграждане на канализация (261 м) по ул. „Атанас Събков“ и „Капитан Димитров“, където са вложени 48 744 лв.
 • ◘ Изграждане на канализация (156 м) по ул. „Лазар Георгиев“ – 36 047 лв.
 • ◘ Ремонт на трошенокаменните настилки във вилна зона „Лозята“ – 10 871 лв.
 • ◘ Ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ във вилна зона Лозята на 2 етапа за 323 749 лв.
 • ◘ Ремонт на водопровод (100 м) по ту пик на ул. „Петър Берон“ - 17 578 лв.
 • ◘ Ремонт на водопровод (70 м) по ту пик на ул. „Алипи Първанов“ – 14 241 лв.
 • ◘ Ремонт на 135 м канализация по ул. „Изгрев“ за сумата от 11 148 лв.
 • ◘ Ремонт на канализация по ул. „Стефан Караджа“ за сумата от 12 582 лв.
 • ◘ Ремонт на трошенокаменни настилки по ул. „Гранчова падина“ във вилна зона „Лозята“ – 2 038 лв.
 • ◘ Ремонт на асфалтово покритие по уличната мрежа в селото и цялостно асфалтиране на улиците “Хаджи Димитър” и “Церовица”.
 • ◘ Аварийно възстановяване на ул. „Пухльов дол“ във вилна зона „Лозята“ – 15 223 лв.
 • ◘ Аварийно възстановяване на улица „Ушите“ в местност Паланката след пороите в село Скравена – 42 576 лв.

Вижте и нашата листа за общински съветници
Към Листата